Zemědělská prvovýroba

Naše firma obhospodařuje celkem 1347,78 ha zemědělské půdy, z toho je 523 ha orné a 824,82 ha travních porostů.

Na orné půdě pěstujeme řepku ozimou, sladovnický ječmen, krmnou pšenici, triticale, ozimý ječmen a oves. Trvalé travní porosty jsou rozděleny na 240 ha pastvin, které udržujeme pro pastevní odchov skotu a 640 ha luk, na kterých sklízíme ve formě travních senáží a sena potravu pro náš skot.

Pěstování zemědělských plodin – agronom

Jaromír Žáček
tel: + 420 733 533 492
e-mail: jzacek.zdskaly@seznam.cz

Evidence pozemků

Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková (Žáčková)
tel: + 420 733 533 343
e-mail: zackoval.zdskaly@seznam.cz

ZD SKÁLY, družstvo vám dále nabízí:

Další služby