ZD SKÁLY, družstvo oznamuje všem  pronajímatelům  pozemků,

že ve dnech 11. a 12. října 2021 proběhne výdej   pachtovného   z   pozemků

ve   formě   naturální,  přičemž   cena   obilí   je  stanovena   na 500,- Kč

za   jeden  metrický cent,   cena   platí    pro   ječmen, pšenici a oves. Probíhat bude i výplata

pachtovného v hotovosti.

Obilí   se  bude   vydávat   na   středisku   Benešov   a    to   v  době  od   8 hodin ráno

do  16 hodin  odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30.

Pokud   si   v   daném   termínu  obilí   nevyzvednete,   máte možnost  tak   učinit

na základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.

VEZMĚTE    SI    S SEBOU    PYTLE   NA    OBILÍ  ! !